Regulamin hotelu

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu prosi o przestrzeganie poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu
bezpiecznego i spokojnego pobytu naszych Gości.

§1

 1. Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja hotelu.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
  W okresie od 01.07.-31.08. (okres letni) doba hotelowa kończy się wyjątkowo o godz. 10.00.
 3. Życzenia przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać do godz. 10.00 – postaramy się spełniać je w miarę naszych możliwości.

§2

 1. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godziną 22.00. Mogą one przebywać na terenie hotelu do w/w godziny tylko w towarzystwie osób zamieszkujących hotel. Po godzinie 22.00 pozostanie oso nie zameldowanych na terenie hotelu skutkować będzie doliczeniem do rachunku klienta opłaty za pobyt dodatkowej osoby w pokoju.
 2. Gość hotelowy nie może odstępować pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął czas jego pobytu w danym pokoju.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w pokoju hotelowym. Rzeczy takie prosimy umieszczać w sejfie w pokoju lub w przypadku braku sejfu, prosimy o pozostawienie kosztowności w sejfie znajdującym się w recepcji hotelowej.

§3

 1. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  – bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w hotelu.

§4

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzenia lub zniszczenia majątku hotelowego oraz braki w wyposażeniu powstałe z jego winy bądź osób mu towarzyszących.

§5

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych: grzejników, grzałek, żelazek itp.

§6

 1. Uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy w godz. 22.00-06.00.
 2. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która swoim zachowaniem zakłóca spokojny pobyt innych gości.

§7

 1. Prosimy o okazywanie karty pobytu przy odbiorze klucza.
 2. Klucze po opuszczeniu pokoju należy zostawiać w recepcji hotelowej. Zamki w naszym hotelu zainstalowane są systemowo. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza gość hotelowy ponosi odpowiedzialność finansowa.

§8

 1. Zabrania się przetrzymywania psów, kotów i innych zwierząt domowych na terenie hotelu. W przypadku nieprzestrzegania zakazu hotel ma prawo zaprzestać świadczenia usług i obciążyć Gościa karą w wysokości kosztów wyłączenia pokoju ze sprzedaży i jego czyszczenia.

§9

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu znajdującego się na parkingu hotelowym. Parking hotelowy nie jest strzeżony.