Regulamin rezerwacji stolika

REGULAMIN REZERWACJI

1. Rezerwacje stolików przyjmujemy pod numerem telefonu +48 798319319 oraz drogą mailową pod adresem meduza@meduza.mielno.pl

2. Dokonując rezerwacji stolików należy podać dzień rezerwacji, godzinę, nazwisko osoby rezerwującej oraz numer telefonu kontaktowego

3. Rezerwacja jest ważna przez 15 minut licząc od ustalonej i potwierdzonej godziny rezerwacji; po upływie tego czasu rezerwacja przepada, stolik zostaje zwolniony.

4. Na życzenie gości (informacja telefoniczna) istnieje możliwość przedłużenia godziny rezerwacji stolika.

5. Opłata za przedłużenie godziny rezerwacji stolika wynosi 50 zł i zostanie doliczona do rachunku.

6. Przedpłata w formie zadatku powinna zostać opłacona na co najmniej 48 godzin przed ustaloną godziną rezerwacji:

– Wysokość zadatku będącego potwierdzeniem rezerwacji wynosi 50zł. Opłaty można dokonać bezpośrednio w restauracji lub przelewem na konto: Hotel-Restauracja Meduza nr rachunku bankowego 89 1500 1096 1210 9002 7943 0000

– Wniesienie opłaty jest jedynym potwierdzeniem dokonania rezerwacji. W przypadku opłaty w formie przelewu potwierdzeniem jest przesłanie potwierdzenia dokonania rezerwacji na adres mailowy meduza@meduza.mielno.pl. W przypadku braku opłaty i braku potwierdzenia, rezerwacja jest nie ważna. W przypadku wpłaty gotówkowej lub kartą należy mieć ze sobą dowód zapłaty.

– Przedpłata w formie zadatku jest zaliczana na poczet rachunku,

– Brak dowodu wpłaty wyklucza odliczenie przedpłaty od całości rachunku,

– W przypadku nie pojawienia się osób, które przedpłaty dokonały lub spóźnienia przewyższającego czas 15 minut od ustalonej godziny rezerwacji zadatek przepada i jest traktowany jako opłata za usługę rezerwacji stolika, która ma pokryć stratę z tytułu wyłączenia stolika ze sprzedaży.

– Restauracja nie ponosi odpowiedzialności oraz nie gwarantuje większej ilości miejsc niż ustalone i potwierdzone podczas dokonywania rezerwacji

7. Ze względu na komfort i wygodę gości w przypadku rezerwacji powyżej 10 osób preferujemy menu ustalone wcześniej.

8. W przypadku braku menu ustalonego przez Gości, Restauracja Meduza nie odpowiada za długi czas oczekiwania na zamówione dania lub nierówny czas wydawania dań poszczególnym osobom 9. W przypadku ustalonego menu wymagana jest zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 40% wartości usług płatna nie później niż 48 godzin przed ustaloną godziną rezerwacji.

10. Restauracja zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty serwisowej w wysokości 10% wartości rachunku dla rezerwacji powyżej 10 osób.

11. Wszelki odstępstwa od niniejszego regulaminu muszą zostać ustalone z managerem lokalu i potwierdzone w formie pisemnej lub mailowej przez obie strony.

12. Restauracji zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania rezerwacji bez podania przyczyny.

13. Dokonanie rezerwacji w restauracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

14. Reklamacje można składać na adres e-mail: resto@meduza.mielno.pl

15. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

16. Restauracja informuję, że nie ma możliwości odstąpienie od umowy po realizacji zamówienia.